Zápis z jednání rady rodičů 28. 4. 2016

28.04.2016 22:25


Zápis z jednání rady rodičů spolku ze dne 28. 4. 2016

 

Přítomno: 12 členů rady rodičů z celkových 17, pokladník, viz prezenční listina (v archivaci u předsedy spolku)
Host: Mgr. Marie Čápová, ředitelka školy


Program jednání:
 

- Zahájení, prezence

 

Kvůli nedostatečné účasti některých zástupců tříd bude třídním učitelům bude navrženo, aby na třídních schůzkách jmenovali náhradníka zástupce třídy, který by se jednání účastnil v případě absence zástupce třídy.
 

- Projednání a schválení nových stanov spolku
 

Po projednání sporných bodů byly většinových hlasováním schváleny nové stanovy. Předseda zajistí neodkladné zaslání k rejstříkového soudu.
 

- Celkové zhodnocení výběru členských příspěvků za šk. rok 2015/2016


Celkem bylo na členských příspěvcích vybráno 83.200,- Kč, úspěšnost je 80%. 255 žáků zaplatilo příspěvek (ne ve všech případech v plné výši), 69 žáků nezaplatilo vůbec. Předsedkyně předložila seznamy výběrů z jednotlivých tříd.
Pro příští školní rok se zvažuje výběr poplatku najednou v plné výši 400,- Kč, kvůli jednoduššímu výběru a administrativě.

 

- Projednání žádostí na čerpání peněz ze spolkového účtu
 

Většinovým hlasováním bylo schváleno:

- mimořádný příspěvek 50,- Kč na výlet třídám 7. A + 7. B

- 10.000,- Kč na nákup odměn pro vyhlášení školních soutěží X-faktor, dáma, piškvorky.

 

Ve sběrové soutěži budou vyhlášeni vítězové sečtením výsledků za 1. a 2. pololetí dohromady.
 

- Informace ředitelky školy

Ředitelka školy informovala o novinkách ve škole, nových projektech a plánech.

- Ostatní, diskuze, závěr


Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 28. 4. 2016