Zápis z jednání rady rodičů 25. 10. 2016

25.10.2016 22:21

 


Zápis z jednání rady rodičů spolku ze dne 25. 10. 2016


 

Přítomno: 13 členů rady rodičů z celkových 17, pokladník, viz prezenční listina (v archivaci u předsedy spolku)
Host: Mgr. Marie Čápová, ředitelka školy


Program jednání:
 

- Zahájení, prezence

 

- Hospodaření v loňském šk. roce 2015/16
 

- krátké zhodnocení hospodaření v loňském roce, zůstatek činí 45.179,- Kč
 

- Plány na letošní šk. rok


- založen Facebookový profil pro snadnější šíření informací (facebook.com/RodiceDetemVyhlidka)

- bleší trh – po neúspěchu zimního blešáku (přebytek nabídky, minimum kupujících) minulý týden se zřejmě další na jaře už konat nebude

- problematika oficiálních dobročinných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách

- zhodnocení schůzky vedení spolku s učiteli

- při sběru starého papíru bude rodičům nabídnut jeden odpolední termín, vybírat papír v tomto čase budou dobrovolníci z řad rodičů

- čerpání příspěvku na výlety a školní akce pro děti – ve 2. polovině šk. roku

- vzhledem k velkému počtu sourozenců na škole (38% žáků v minulém šk. roce) se na příští šk. rok  plánuje vybírání členských příspěvků i pro sourozence – výše bude upřesněna během jarního jednání spolku

- GIVT – prosím zástupce tříd, aby šířili povědomí o tomto projektu ostatním rodičům na hromadných třídních schůzkách (givt.cz)

- nabídka p. Ištokové na sponzorské dary ve formě sladkostí (Mikulášská nadílka, Den dětí v družině, sportovní den…)

 

- Schválení předběžného rozpočtu na letošní rok
 

Většinovým hlasováním byl schválen předběžný rozpočet:

 

Předpokládané příjmy

   

sběr

20 000,00 Kč

listopad, duben

členské příspěvky

90 000,00 Kč

 

GIVT

5 000,00 Kč

 

celkem

115 000,00 Kč

 

Předpokládané výdaje

   

Mikulášská nadílka

7 000,00 Kč

 

knihy školní knihovna

7 000,00 Kč

 

pronájem Hraničáře

7 000,00 Kč

 

ceny do školních soutěží

12 000,00 Kč

 

sportovní den

10 000,00 Kč

 

třídní výlety

50 000,00 Kč

 

rozlučka deváťáků

3 400,00 Kč

 

akce v družině

4 800,00 Kč

 

celkem

101 200,00 Kč

 


 

- Informace ředitelky školy

 

projekty, plány, novinky ve škole
 

 Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 25. 10. 2016