Zápis z jednání rady rodičů 11. 4. 2017

12.04.2017 11:19


Zápis z jednání rady rodičů spolku ze dne 11. 4. 2017


Přítomno: 9 členů rady rodičů z celkových 17, pokladník, viz prezenční listina (v archivaci u předsedy spolku)
Host: Mgr. Marie Čápová, ředitelka školy


Program jednání:
 

- Zahájení, prezence

 

- Informace ředitelky školy
 

Informace k chystanému aktivnímu semináři Vědomé rodičovství, 12.-13. 5. 2017 v naší ZŠ. Děti dostanou domů písemné info a přihlášky, možno pozvat i prarodiče, známé…

 

- Schválení účetní závěrky

 

Byla schválena účetní závěrka za rok 2016 a hospodářský zůstatek 51.000 Kč byl hlasováním převeden na nerozdělený zisk.
 

- Schvalování požadavků jednotlivých tříd


- požadavek tříd 2. A, B, C + 3. A, C: 50 x 380,- Kč = 19.000,- Kč na výlet do čokoládovny Šestajovice – schváleno 5.000,- Kč na dopravu

- požadavek třídy 9. B: 12x 330,- Kč = 3.960,- Kč na výlet na Königstein – příspěvek byl zamítnut

- požadavek tříd 8. A + B: 20 dětí x 340,- Kč = na výstavu Lidská těla Praha -  schváleno 20 x 200,- Kč

- požadavek tříd 9. A + B: navýšení příspěvku na rozlučku – hlasování bylo odloženo, obě třídy předloží samostatné konkrétní požadavky

 

- Informace k předání rodičům na tř. schůzkách


- potřebujeme pytle na víčka z PET lahví (silné igelitové, papírové, krabice apod.) – možno odevzdat kdykoliv na vrátnici

- vysvětlit změnu letošních příspěvků na výlet – pouze platící děti, ne všichni sourozenci v rodině, od září se bude platit 200,- Kč za každé dítě, příspěvky na výlety se už nebudou přidělovat

- vyhodnocení nejlepších sběračů starého papíru bude v červnu, součtem za obě kola, druhé kolo sběru se uskuteční v květnu

- spolek shání pokladníka pro vedení účetnictví od ledna 2018

 


Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 11. 4. 2017