Výtěžek z Blešího trhu

17.06.2016 20:12

Výtěžek z blešího trhu ze dne 17. června 2016 činí 449,- Kč.

Děkujeme p. Benešové za tisk plakátů i letáčků, p. učiteli Hauznerovi za výlep plakátů po sídlišti.

Děkujeme všem prodávajícím i nakupujícím, kteří přišli. Už plánujeme podzimní blešák zaměřený na zimní období - oblečení a sportovní vybavení.