Rodičovské schůzky 24. 11. 2016

04.11.2016 16:19

Před schůzkami pořádá ředitelka školy setkání s rodiči žáků ve školní jídelně, sdělí aktuální informace o dění ve škole.

1. - 5. ročník: 15:30 schůzka v jídelně, 16:00 - třídní schůzky ve třídách
6. - 9. ročník: 16:00 schůzka v jídelně, 16:30 - třídní schůzky ve třídách