Pozvánka na jednání spolku

11.03.2017 23:06

 

Pozvánka na jednání rady rodičů spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s.

 Předseda spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s. zve všechny zástupce jednotlivých tříd na jednání rady, která se bude konat

 

ve čtvrtek 16. března 2017 v 16:00 hodin ve sborovně ZŠ Neštěmická.

 

 

Program schůze:

-          Zahájení, prezence

-          Pokladník – zpráva o hospodaření, účetní závěrka za rok 2016

-          Zhodnocení vybírání členských příspěvků v letošním šk. roce

-          Návrhy na změnu vybírání členských příspěvků, příp. změna ve stanovách

-          Plán činnosti spolku ve 2. pololetí

-          Informace ředitelky školy

-          Diskuze, závěr

 

 

 

Iva Zahradníková
předseda spolku

 

 

 

 

 Pozvánka na jednání rady rodičů spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s.

Předseda spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s. zve všechny zástupce jednotlivých tříd na jednání rady, která se bude konat
ve čtvrtek 16. března 2017 v 16:00 hodin ve sborovně ZŠ Neštěmická.
Program schůze:
- Zahájení, prezence
- Pokladník – zpráva o hospodaření, účetní závěrka za rok 2016
- Zhodnocení vybírání členských příspěvků v letošním šk. roce
- Návrhy na změnu vybírání členských příspěvků, příp. změna ve stanovách
- Plán činnosti spolku ve 2. pololetí
- Informace ředitelky školy
- Diskuze, závěr
Iva Zahradníková předseda spolkuPozvánka na jednání rady rodičů spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s.
Předseda spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s. zve všechny zástupce jednotlivých tříd na jednání rady, která se bude konat
ve čtvrtek 16. března 2017 v 16:00 hodin ve sborovně ZŠ Neštěmická.
Program schůze:
- Zahájení, prezence
- Pokladník – zpráva o hospodaření, účetní závěrka za rok 2016
- Zhodnocení vybírání členských příspěvků v letošním šk. roce
- Návrhy na změnu vybírání členských příspěvků, příp. změna ve stanovách
- Plán činnosti spolku ve 2. pololetí
- Informace ředitelky školy
- Diskuze, závěr
Iva Zahradníková předseda spolku