Pozvánka na jednání rady rodičů spolku

04.02.2016 22:38

Pozvánka na jednání rady rodičů spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s.

 


 

Předseda spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s. zve všechny zástupce jednotlivých tříd na jednání rady, která se bude konat

 

v úterý 1. března 2016 v 17:00 hodin ve sborovně

ZŠ Neštěmická.

 

 

Program schůze:

-          Zahájení, prezence

-          Zpráva o hospodaření za září – prosinec 2015

-          Vyhodnocení sběru starého papíru

-          Zhodnocení výběru příspěvků za 1. pololetí aktuálního školního roku

-          Projednání žádostí na čerpání peněz ze spolkového účtu

-          Úprava stanov spolku

-          Informace ředitelky školy

-          Ostatní, diskuze, závěr

 

 

 

Iva Zahradníková
předseda spolku