Mikulášské balíčky

08.12.2016 16:33

Děkujeme manželům Ištokovým ze třídy 1. A za sponzorský dar ve formě sladkostí do mikulášských balíčků pro všechny děti naší školy. 

Děkujeme také maminkám, které přišly pomoci nabalit 375 ks balíčků.