Platba členských příspěvků

14.10.2015 18:13

Třídní učitelé vybírají členský příspěvek na školní rok 2015/2016 ve výši 400,- Kč. Termín je stanoven do 31. října 2015. Je možno zaplatit ve dvou splátkách, 200,- Kč do 31. října 2015 a 200,- Kč do 28. února 2016. Při více dětech v rodině platí příspěvek vždy starší sourozenec, mladší dobrovolně. Pokud mají sourozenci různá příjmení, informujte své třídní učitele.

Prosím neplaťte převodem na účet, ale hotově u třídních učitelů, kteří spravují seznamy dětí, děkujeme!


Podle výše vybraných členských příspěvků dojde k přerozdělení peněz pro jednotlivé třídy. Jejich využití bude v kompetenci třídních učitelů (příspěvek na školní výlety, poznávací akce apod. ve 2. pololetí).