Nový termín ustavující schůze spolku

20.02.2015 22:39

Pro nedostatečný počet usnášeníschopných členů bylo jednání ustavující schůze spolku přesunuto na pondělí 23.2.2015, 17:00 hod. ve sborovně ZŠ.