Nové stanovy spolku

03.05.2016 22:46

Aktualizovány stanovy spolku. Schváleny byly na jednání rady spolku 28. 4. 2016.