Náhradní vedení spolku

29.08.2016 10:05

Vedením spolku po dobu 29. 8. – 11. 9. 2016 je pověřen místopředseda p. Kapr. Lhůta může být operativně prodloužena.

Iva Zahradníková, předseda spolku