Pozvánka na jednání rady rodičů

01.09.2015 20:53

 

Pozvánka na jednání rady rodičů spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s.

 


 

Předseda spolku Rodiče dětem Vyhlídka, z. s. zve všechny zástupce jednotlivých tříd na jednání rady, která se bude konat

 

v úterý 15. září 2015 v 17:00 hodin ve sborovně ZŠ Neštěmická.

 

 

Program schůze:

-          Zahájení, prezence, seznámení s novými členy rady

-          Zpráva o zahájení fungování spolku

-          Zhodnocení výběru příspěvků za loňský rok

-          Stanovení výše členských příspěvků

-          Návrhy a plán činnosti spolku v nastávajícím školním roce

-          Diskuze, závěr

 

 

 

Iva Zahradníková
předseda spolku