Hospodaření ve školním roce 2015/2016

11.07.2016 21:25
Podrobný přehled příjmů a výdajů spolku:
 
příjmy předpokládané skutečné
počáteční vklad na účet - Kč 100,00 Kč
sběr (3x) 40 000,00 Kč 38 942,00 Kč
členské příspěvky 120 000,00 Kč 84 000,00 Kč
dary spolku - Kč 449,00 Kč
  160 000,00 Kč 123 491,00 Kč
     
výdaje předpokládané skutečné
Mikuláš 10 000,00 Kč 4 267,00 Kč
knihy školní knihovna 6 000,00 Kč 5 689,00 Kč
pronájem Hraničáře 5 000,00 Kč 6 500,00 Kč
ceny do soutěží 13 500,00 Kč 10 518,00 Kč
ceny sportovní den 7 000,00 Kč - Kč
sportovní den - skákací hrad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
sportovní den - klaun 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
třídní výlety 40 000,00 Kč 37 060,00 Kč
exkurze 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč
rozlučka deváťáků 3 000,00 Kč 2 017,00 Kč
režijní výdaje + poplatky na založení spolku - Kč 3 261,00 Kč
  96 500,00 Kč 76 312,00 Kč
     
zůstatek banka   39 225,00 Kč
zůstatek pokladna   5 954,00 Kč
zůstatek celkem - převod do šk. roku 2016/17   45 179,00 Kč