Hospodaření ve šk. roce 2016-2017

14.09.2017 22:07
příjmy    předpokládané                        skutečné 
zůstatek (banka + pokladna)               44 328,00                           44 328,00
sběr (2x)               20 000,00                           27 874,00
členské příspěvky               90 000,00                           81 600,00
GIVT                 5 000,00                             5 564,00
              159 328,00                         159 366,00
     
výdaje          schválené                        skutečné 
Mikuláš                 7 000,00                                     851 
knihy školní knihovna                 7 000,00                                         - 
pronájem Hraničáře                 7 000,00                             6 500,00
ceny do soutěží (X-faktor, sběr, Psí kožíšek)               12 000,00                           14 791,00
artista na X-faktoru                              -                              2 000,00
ceny sportovní den               10 000,00                             8 087,00
skákací hrad sportovní den                              -                              3 000,00
třídní výlety                50 000,00                           27 011,00
rozlučka deváťáci                 3 400,00                             1 700,00
akce v družině                 4 800,00                             3 829,00
příspěvek na dopravu do čokoládovny                              -                              5 000,00
příspěvek na zájezd Itálie                              -                              9 600,00
příspěvek na výstavu Lidská těla                              -                              3 800,00
příspěvek na dopravu do IQ parku Liberec                              -                              5 000,00
jízdné na soutěž Abaku                              -                              1 872,00
navýšení výletu 9. A                              -                              3 400,00
navýšení výletu 9. B                              -                              3 960,00
režijní výdaje                              -                                 110,00
              101 200,00                         100 511,00
     
převod do šk. r. 2017/2018 (banka + pokladna)                           58 855,00

 

Přehled tříd vybrané příspěvky       vyčerpáno na výlety 
1. A                 5 400,00                            1 568,00
1. B                 2 400,00                               593,00
2. A                 4 600,00                            1 650,00
2. B                 3 200,00                            1 350,00
2. C                 1 400,00                               600,00
3. A                 3 800,00                               700,00
3. C                 3 000,00                            1 200,00
4. A                 4 600,00                            1 050,00
4. B                 2 600,00                               900,00
4. C                 1 200,00                               450,00
5. A                 4 000,00                            1 350,00
5. B                 6 100,00                            2 400,00
6. tř.                 9 600,00                            3 600,00
7. tř.               10 700,00                            3 750,00
8. A                 5 400,00                            1 950,00
8. B                 4 000,00                            1 200,00
9. A                 7 000,00                            2 550,00
9. B                 2 600,00                               150,00
celkem               81 600,00                          27 011,00
doprava čokoládovna                              5 000,00
doprava IQ park                              5 000,00
navíc 9. A                              3 400,00
navíc 9. B                              3 960,00
celkem                            44 371,00