Příspěvky na výlet

31.03.2017 15:46

Radou rodičů bylo odhlasováno, že příspěvek 150,- Kč na výlety bude poskytnut pouze dětem, které mají plně zaplacen poplatek spolku 400,- Kč. Ne tedy všem sourozencům z rodiny, jako tomu bylo v loňském roce, ale jeden poplatek v rodině = jeden příspěvek na výlet. Nestandartní situace budou řešeny individuálně.

 
Důvodem změny a zpřísnění je to, že začalo být se sourozeneckými poměry v rodinách manipulováno. Také v loňském roce nemalá skupina rodičů zaplatila pouze část členského příspěvku a příspěvek přesto čerpali.
 
Od září 2017 dojde k celkové změně ve vybírání poplatků.